Algemene mededelingen

Op dit moment komen er veel vragen over de bewaringspositie, om deze reden hebben we een bestand met veelgestelde vragen gemaakt.

Veelgestelde vragen bewaringspositie

Bij de OVB-aangifte dien je een BSN of RSIN kiezen. Als de client nog geen BSN heeft, kan je overig kiezen.

In het veld kan je alles typen wat je wil, de belastingdienst accepteert echter alleen de opties:

Natuurlijk persoon: minimaal voorletters, achternaam en geboortedatum

Rechtspersoon: de statutaire naam van de rechtspersoon met het adres zoals dat in de akte vermeld staat.

We zullen de software hierop aanpassen in een toekomstige Codex update.

De koppeling zal NIET bij livegang beschikbaar zijn via Codex.
We waren voornemens om in Codex 5.10.2 ondersteuning voor de oude en de nieuwe versie van de website in te bouwen. Vorige week werd de livedatum van 15 februari bekend. Doordat er nog wijzingen bleven doorkomen, konden we in Codex update 5.10.2 niet de aanpassing doorvoeren.

De koppeling werkt hierdoor helaas nog niet in Codex 5.10.2.

Workaround
via de website de informatie raadplegen en via printen opslaan in een PDF. De PDF kan dan in het dossier geplaatst worden. Helaas kunnen we dit niet voorkomen.

Met Codex 5.11 werkt het weer via Codex
In versie 5.11.0 zijn wij voornemens om de koppeling weer live te brengen in Codex. Met de livegang zal de website met achterliggende niet meer aangepast worden. Op dat moment kunnen wij de aanpassing definitief in Codex doorvoeren.

Deze versie komt begin maart beschikbaar als Release Candidate en landelijk halverwege maart.

Vanuit het Kadaster ontvingen wij op 7 februari onderstaand bericht.

Mogelijk aanpassen wachtwoord Mijn Kadaster
Er zijn bij klanten veel gebruikers van Mijn Kadaster die een wachtwoord hebben dat niet voldoet aan de eisen die het Kadaster tegenwoordig stelt aan wachtwoorden. Deze gebruikers hebben het wachtwoord ingesteld voordat de huidige eisen van kracht werden en daarna niet meer gewijzigd. Vanuit een beveiligingsoogpunt is dat niet meer wenselijk. Daarom zullen de gebruikers van wie het wachtwoord niet meer voldoet vanaf 15 februari een melding krijgen wanneer ze inloggen in Mijn Kadaster. In die melding wordt ze gevraagd hun wachtwoord te wijzigen. Daarna kunnen ze weer verder in Mijn Kadaster. Als ze deze melding krijgen moeten ze het wachtwoord wijzigen, ze kunnen dit niet overslaan. Mocht hetzelfde wachtwoord in een webservice gebruikt worden (bijvoorbeeld KIK inzage, KLIC Aanvraag, ophalen van BAG extract abonnementen) moeten ze het daar ook in wijzigen nadat ze in Mijn Kadaster de melding krijgen.

LET OP! In Codex dien je een nieuw Kadaster wachtwoord ook in te voeren:
Dit doe je als volgt:
Klik op het Codex logo links bovenin Codex.
Klik op ‘instellingen’
Klik op KIK-R instellingen
Vul bij ‘Kadaster Wachtwoord’ je nieuwe wachtwoord in.
Klik op opslaan onderin beeld en herstart Codex. Pas nu worden de nieuwe gegevens ingeladen.

Mocht je hierover vragen hebben neem dan contact op met het Kadaster of je Kadaster beheerder op kantoor.

Onderstaan bericht hebben wij ontvangen vanuit de KNB:

Meerdere kantoren hebben bij ons gemeld dat bij het gebruik van de nieuwe Quovadis tokens en bijbehorende SafeNet software het ondertekenen van meerdere akte afschriften tegelijk niet meer werkten.
Wij informeren u graag over een mogelijke oplossing die inmiddels door enkele kantoren is bevestigd; dit probleem kan mogelijk worden verholpen door het updaten van de SafeNet software naar de laatste versie.

Met vriendelijke groet,

KNB Servicedesk
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

SYVAS Mededelingen

Onderstaand bericht hebben wij ontvangen van het Kadaster:

”Het Kadaster vereist minimaal versie 1.7 PDF/A-2(u)PDF-versie 1.7                                                                         

Het Kadaster vereist minimaal versie 1.7 PDF/A-2(u) voor ter inschrijving aangeboden stukken, zoals vermeld in de Technische Handleiding Elektronisch Aanbieden. Indien het niet aan de eisen voldoet, volgt een waarschuwing op het Bericht van Ontvangst. Let op: tijdelijk wordt dit gedoogd en wordt deze melding als waarschuwing getoond. In de nabije toekomst zal dit worden afgekeurd.

Waarschuwing

Uw verzoek resulteert in de volgende waarschuwing(en) betreffende een situatie die nu nog wordt gedoogd, maar die op termijn conform de Technische Handleiding Elektronisch Aanbieden zal worden afgekeurd:

– Document [naam document] moet PDF versie 1.7 zijn

Handleiding

Het document dient in de juiste versie aangeboden te worden. In de handleiding op de pagina https://www.kadaster.nl/-/bericht-van-afkeuring wordt er uitleg gegeven over hoe het document geconverteerd kan worden naar minimaal PDF-versie 1.7 met conversietools Adobe Pro en PDF-XChange Editor.

De verantwoordelijkheid voor het aanleveren van stukken of bijlagen in de juiste PDF-versie ligt bij de aanbieder.

https://www.kadaster.nl/-/bericht-van-afkeuring

Wat moet u doen als u een Bericht van Afkeuring (BVA) hebt ontvangen? We beschrijven veel voorkomende oorzaken en mogelijke oplossingen”.

Op dit moment krijgen wij veel vragen over bijlages die niet bij de betreffende akte mee ingeschreven kunnen worden in SYVAS. 

Aangezien dit bijlages zijn van derde partijen, welke bijlages niet door onze software gegenereerd zijn, kunnen wij dit helaas niet voor je oplossen. Het Kadaster geeft aan dat bepaalde OCR software wél kan zorgen voor een juiste omzetting van de betreffende bijlages.

Bijgevoegd de link waarin het Kadaster uitlegt wanneer je een OCR/Converteer machine nodig zult hebben bij bijlages van derde partijen.  Aan de slag met SYVAS: elektronisch aanbieden stukken – Kadaster.nl zakelijk -> kies voor: hoe maakt u een tekst pdf/OCR.

Je kan voor vragen die betrekking hebben op de bijlages contact opnemen met het Kadaster via 088 1833500

Onderstaand bericht hebben wij ontvangen van het Kadaster.

Beste klant,

U krijgt deze mail, omdat u SYVAS gebruikt. Als u stukken en bijlagen instuurt, dan moeten deze machine-leesbaar zijn. In overleg met de KNB gold dit tot 1 oktober niet voor stukken van derden. We verlengen deze coulanceperiode. Wat betekent dit voor u?

Niet machine-leesbare stukken? We nemen contact op
Biedt u niet machine-leesbare stukken aan? Dan nemen we contact met u op om u te helpen dit te verminderen. Op een later te bepalen moment eindigt de coulanceperiode. Dan moeten álle stukken dus machine-leesbaar (OCR) zijn.

Is een stuk niet machine-leesbaar? Waarschuwing op Bericht van Ontvangst
U kunt ook zelf zien of een stuk machine-leesbaar is. Voldoet deze niet aan de machine-leesbare eis van de Technische Handleiding Elektronisch Aanleveren (THEA)? Dan ziet u een waarschuwing op het Bericht van Ontvangst. In overleg met de KNB blijven we deze melding voorlopig plaatsen.

Lees meer op de pagina Technische Handleiding Elektronisch Aanleveren (THEA).

Zo maakt u stukken en bijlagen machine-leesbaar

Ontvangt u een bijlage of bewijsstuk en is dit document geen tekst-pdf? Dan moet u de bijlage (laten) omzetten naar een machine-leesbare tekst-pdf. Dit kan op 2 manieren:

  • U gebruikt een OCR-scanner. Dit scan-apparaat zet het document om in een tekst-pdf.
  • U scant het document met uw standaard scan-apparaat en gebruikt OCR-software voor het omzetten naar tekst-pdf (OCR).

Lees meer op de pagina Hoe maakt u een tekst-pdf (OCR)?

Stukken moeten voldoen aan de pdf-standaarden

In SYVAS moeten stukken voldoen aan de pdf-standaarden PDF/A-2u, PDF/A-2a, PDF/A-3u of PDF/A-3. Hebt u problemen hiermee? Maak dan gebruik van een professionele pdf-tool, zoals Adobe Acrobat Pro of PDF-Xchange editor.

Hebt u nog vragen?
Kijk voor meer informatie op de pagina Aan de slag met SYVAS. Of neem contact op met uw relatiemanager van het Kadaster. Ook kunt u bellen met onze klantenservice via 088 – 183 47 00 (tijdens kantooruren) of uw vraag stellen via het contactformulier.

Met vriendelijke groeten,

Hans van den Bemt
Hoofd Klantinteractie

Wij ontvangen vanuit veel kantoren de vraag waarom er een OCR-scanner nodig is voor het verwerken van de stukken in SYVAS. Het Kadaster heeft daarop in hun nieuwsbrief van januari het volgende antwoord gegeven:

 Waarom heeft u een OCR-scanner nodig?
(Bewijs)stukken en bijlagen moeten machineleesbaar zijn (op tekst doorzoekbaar). Als een afbeelding tekst bevat, moet deze tekst ook machineleesbaar zijn. Dit heeft te maken met de afscherming van bedreigde personen in het openbare register (wijziging in Kadasterbesluit van 2019). Wij mogen geen ongeautoriseerde informatie verstrekken over deze personen. Dit kan alleen als stukken machineleesbaar zijn. Daarom moet u een OCR-scanner gebruiken.

 Meer weten? Neem dan contact op met het Kadaster 088 – 183 22 00

In oktober gaat de nieuwe integratie ‘SYVAS’ live! Dit betekent dat je je Kadasterdocumenten niet meer los via Web-ELAN naar het Kadaster op hoeft te sturen, maar dat je dit snel en gemakkelijk via Codex kunt doen. Kortom: SYVAS maakt je leven makkelijker! Wil je gebruikmaken van SYVAS?  Klik dan op het Stappenplan SYVAS hieronder en volg de zeven stappen. Je leest de uitleg bij de stappen door er met je muis overheen te gaan.

Stappenplan SYVAS

PWF Mededelingen

Door HIER te klikken kun je de meest gestelde vragen inzien met betrekking tot de WID-scanner.

Indien je op kantoor gebruik maakt van de PWF-scanner en je hebt vragen over het gebruik van de scanner zelf, neem dan rechtstreeks contact op met PWF Diensten. Telefonisch kan dit via 085 130 9669 of per email via service@pwfdiensten.nl.

Via deze link kan je een filmpje van PWF Diensten bekijken waarin uitleg over het gebruik van de scanner wordt gegeven.

Welke (persoons-)gegevens worden uitgewisseld tussen het notariskantoor en PWF Diensten?

Via deze link is in te zien welke gegevens tussen jullie als notaris en PWF Diensten worden uitgewisseld. Voor vragen hierover kan je ook contact opnemen met PWF Diensten via de hierboven genoemde gegevens.

ECH Mededelingen