‘We zijn binnen Van Brug Software achter de schermen nog altijd druk bezig met continu implementeren van de AVG. Een jaar geleden werd in de media veel geschreven over dit onderwerp, en nu het wat stiller is geworden vinden wij het belangrijk om te benadrukken dat er vanuit ons nog altijd volop focus is én blijft op dit thema’, aldus Erik van Dalen, Security Officer.

Belangrijk document voor inzicht

‘Dit uit zich onder meer in de opstelling van een DPIA, dat staat voor data protection impact assessment. Een DPIA, dat in het Nederlands staat voor gegevensbeschermingseffectbeoordeling, is een instrument waarmee vooraf de privacyrisico’s van gegevensverwerking in kaart gebracht kunnen worden. Het helpt vervolgens om maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen. De DPIA die uitgevoerd wordt, wordt gedaan voor Online dossier én Codex’, vervolgt Erik. ‘We merken dat met name de grotere notariskantoren actief vragen naar een certificaat of een ander document waarmee we aan kunnen tonen dat we AVG-veilig werken. Ook wil men bijvoorbeeld, terecht, weten hoe ons netwerk beveiligd is en waar op welke manier hun, vaak gevoelige, data opgeslagen staat.’

Gezamenlijk belang

‘Wij verwachten ons DPIA-document binnen afzienbare tijd volledig afgerond te hebben, geïnteresseerde kantoren kunnen dit in digitale vorm bij ons opvragen. Als er eerder vragen zijn horen wij dat natuurlijk graag. Wat nog wel belangrijk is om te benadrukken, is dat wij, door middel van onze software, webinars, co-creatiesessies, onze customer support en meer, de tools bieden aan het notariaat om conform AVG te werken. Uiteraard hoort ook Online dossier, dat je in staat stelt om op een veilige manier documenten met de cliënt te delen en andersom, hierbij. Een fout bij het toevoegen van een bijlage aan een e-mail of een typefout in het e-mailadres is namelijk zo gemaakt… Maar wát we ook allemaal bieden: de uitvoering van de AVG en het bewust bezig zijn met de privacyregels hieromtrent, vraagt ook volop aandacht van de notarissen zelf’, besluit Erik.