Maak kennis met het Notaris Dashboard

Afgelopen september zijn we een samenwerking aangegaan met Data Digitaal B.V. Data Digitaal ontwikkelde het Notaris Dashboard waar we je graag kennis mee willen laten maken! Het Notarisdashboard is een dashboard met alle relevante informatie voor moderne sturing van het notariskantoor. Daarnaast biedt Data Digitaal ook de mogelijkheid om een maatwerk dashboard te realiseren, speciaal voor jouw kantoor.  

Hoe werkt het Notaris Dashboard?
Het Notaris Dashboard maakt een veilige verbinding met het Codex, als ook AFAS of elk ander financieel boekhoudsysteem. Na deze koppeling worden gegevens continu uit beide systemen uitgelezen en vertaald naar het Notaris Dashboard. Voordelen van het management dashboard zijn een overzichtelijk presentatie van je resultaten, rekening en balans. Daarnaast wordt ook op grafische wijze inzicht gegeven in het resultaat t.o.v. budget en t.o.v. afgelopen jaar. Hiermee zijn trends in het resultaat zichtbaar en kan de ontwikkeling van het kantoor eenvoudig worden gevolgd.

Een echte innovatie is dat er per type dossier/zaaksoort direct inzichtelijk is welk resultaat is gerealiseerd. Je bedrijfsresultaat wordt gesplitst over de diverse zaaksoorten en dossiers weergegeven. Op basis hiervan kan de prijsstelling van de dienstverlening worden beoordeeld. Er kan tot op zaakniveau worden doorgeklikt. Dit is mogelijk, doordat gegevens uit Codex worden gecombineerd met gegevens uit AFAS.

Wat zijn de voordelen van urenregistratie?
Bij het registreren van uren, wordt een helder inzicht gegeven in de declarabele (geschreven) uren in totaal maar ook per zaaksoort/rechtsgebied als ook per functionaris. Tevens geeft het dashboard inzicht in de opbouw van de niet declarabele uren en de ontwikkeling daarin. Het dashboard maakt actieve sturing op uren mogelijk. Het dashboard is real time, omdat het gekoppeld is aan je kantoor database. Informatie is daardoor altijd up-to-date. Tevens is het via internet altijd en overal veilig beschikbaar. Je hoeft geen speciale meetings in te plannen om inzicht in je prestaties te hebben. Ook hoeven je medewerkers geen handelingen te verrichten om het dashboard te vullen, dit gaat automatisch.

Het grote voordeel van het Notaris Dashboard is dat het je mogelijk maakt directer te sturen op je kantoor resultaat. Je ziet in een oog opslag hoe je kantoor draait. Ook kost het je medewerkers en je accountant geen tijd om deze overzichten voor je op te stellen.

Het management dashboard is vanaf heden beschikbaar
De implementatie van het Notaris Dashboard kan geheel op afstand plaatsvinden. Daarnaast maken we je volledig wegwijs met alle mogelijkheden van het dashboard bij de oplevering. Op die manier kan je gelijk aan de slag!

Wil je ook met het Notaris Dashboard werken? Neem dan contact op met Jur van der Laan (06 53 65 12 54).