De vierde wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wwft, die afgelopen zomer van kracht werd is er duidelijk over: u mag geen relatie aangaan met risicovolle of frauduleuze bedrijven of personen. Zoals u ongetwijfeld weet, heeft de aanscherping van deze wet gevolgen voor financiële ondernemingen.

Een wet met grote gevolgen

De AFM geeft bijvoorbeeld aan dat er geen verschil meer is tussen binnen- en buitenlandse politically exposed persons, de zogenaamde PEP’s. Ook is het inmiddels verplicht om een compliancy- en auditfunctie in te richten wanneer dit in verhouding is met de aard en omvang van de onderneming (artikel 2d). Het gaat dan om een combinatie van factoren, zoals bijvoorbeeld de grootte van de instelling, het beheerd vermogen en het aantal klanten. Niet voldoen aan deze wet kan strafrechtelijke gevolgen en reputatieschade met zich meebrengen. Zórg dus dat u compliant bent door relevante zaken goed op te pakken.

In control met Codex

Als antwoord op vierde Wwft, ontwikkelen we nieuwe functionaliteiten in Codex: PEP (Politically-exposed persons), Sanctielijsten en Adverse Media. Deze nieuwe features maken dat u na kunt gaan of uw (potentiële) cliënt of relatie risicovol is. Zo kunt u controleren of de betreffende cliënt of relatie een PEP is, of diegene op de Sanctielijst is terug te vinden én of diegene eerder negatief in de media is gekomen (Adverse Media).

Positieve invloed op auditfunctie

Door inzet van deze checks kunt u dus nóg beter aantonen dat de personen en/of bedrijven met wie u in zee gaat geen risico vormen. En dit is, dankzij een slimme integratie in Codex, mogelijk door middel van één druk op de knop. Het is een controle bovendien, die bijdraagt aan een positieve auditfunctie. U voert deze immers uit via Van Brug Software, die werkt met de database van een grote internationale speler die in deze materie gespecialiseerd is. En dat geeft qua toetsing toch een ander beeld dan een willekeurige partij die u via een internet-zoekmachine benadert.

Een goed begin van het nieuwe jaar

Vanaf januari aanstaande zijn deze nieuwe functionaliteiten geïntegreerd in onze Codex-software. Heeft u vragen of wilt u alvast graag wat meer informatie? Neem dan vooral contact met ons op via info@vanbrug.nl of bel naar 085-2030600.