Uitrol scanners

We krijgen veel vragen binnen over het bericht van PWF Diensten over de WID-scanners. Op de startpagina van Codex plaatsten we al een aantal nieuwsupdates, maar deze zijn nu ook hier te lezen.

Nieuwsupdate van woensdag 29 april 2020 

Update WID-scanners
Met dit bericht willen we je graag duidelijkheid geven omtrent de WID-scanners. We zijn voornemens om een integratie te maken met optie 1 en 2 die in de brief van PWF Diensten worden genoemd. Deze integratie hangt wel af van de afspraken rondom de uitrol en de support. We zijn inmiddels in contact met PWF Diensten om deze afspraken te concretiseren.

Afspraken en planning definitief maken
Afgelopen week nam PWF Diensten contact met ons op en zij hebben verteld dat zij een moment gaan inplannen om de afspraken met softwareleveranciers concreet te maken. Zodra deze afspraken definitief zijn, zullen we dit communiceren met daarbij een definitieve planning voor de implementatie en uitrol vanuit Van Brug Software. Tot die tijd is de genoemde planning wat ons betreft een voorlopige planning.

Geen aanpassingen nodig bij optie 3
Optie 3 is en blijft een geldige optie voor de huidige scanners die wij leveren. Hiervoor hoeft dus ook geen aanpassing plaats te vinden in de software.

Nieuwsupdate van woensdag 8 april 2020 

De brief die je ontving van PWF Diensten gaat over 3 opties. We zullen per optie een toelichting geven.

Optie 1: Scannen en voorbereid voor NotarisID
De scanner van optie 1 is een andere scanner dan de Conviso ID-scanner die wij leveren. Deze scanner wordt namelijk rechtstreeks aangesloten op het internet in plaats van een werkstation. Hiervoor zullen we dus ook nog een nieuwe integratie moeten maken om te koppelen met onze software. Zoals ook in de brief wordt aangeven, moet PWF Diensten hierover nog afspraken met ons maken. Wij zijn, net zoals de andere softwareleveranciers, op dit moment nog in afwachting hiervan. De planning die genoemd wordt, is dus een voorlopige planning afhankelijk van deze afspraken.

Optie 2: Alleen scannen
Over de scanners van optie 2 is nog niets bekend bij ons. Uit de brief kunnen we afleiden dat de genoemde scanners lijken op onze Conviso ID-scanners, maar dit is dus nog onduidelijk. PWF Diensten zal hierover nog aanvullende afspraken maken met de softwareleveranciers. We zijn op dit moment nog in afwachting hiervan.

Optie 3 Zelf regelen
Voor optie 3 voldoen onze Conviso ID-scanners. Deze scanners zijn niet geschikt voor NotarisID.

Zodra er meer bekend is over de afspraken en de definitieve planning, zullen we dit direct communiceren.