Nieuwsupdate WID-scanners

We krijgen veel vragen binnen over het bericht van PWF Diensten over de WID-scanners. Op de startpagina van Codex plaatsten we al een aantal nieuwsupdates, maar deze zijn nu ook hier te lezen.

Nieuwsupdate van donderdag 11 juni 2020

Nieuwsupdate WID-scanners: geef vóór 30 juni a.s. uw keuze door!

Optie 1: Scannen en voorbereid voor NotarisID

Heeft u gekozen voor optie 1, dan krijgt u een scanner vanuit PWFD gekoppeld aan de cloud van PWFD. De koppeling met Codex om gebruik te maken van de scanners van optie 1 wordt medio augustus gerealiseerd. PWFD levert de scanners in groepen uit aan de notariskantoren. Afhankelijk van het moment van deze levering, plannen wij de implementatie voor uw kantoor. Wij nemen contact hierover met u op. Voor de implementatie kunt u kiezen uit verschillende opties:

Optie 2: Alleen scannen

Wanneer u heeft gekozen voor optie 2 krijgt u een scanner die niet gekoppeld is met de cloud van PWFD. PWFD levert deze scanners bij uw kantoor, die afkomstig zijn van Keesing. Wij zijn op dit moment in overleg met Keesing of er ook een koppeling te realiseren is met deze scanners en Codex. Op het moment dat deze koppeling te realiseren is, informeren wij u verder over de voorwaarden. In onderstaande opties, wordt vooralsnog uitgegaan van een te realiseren koppeling. Wij nemen contact met u op voor de planning van de implementatie. Voor de implementatie kunt u kiezen uit verschillende opties:

Optie 3: Zelf regelen

Wanneer u heeft gekozen voor optie 3 regelt u zelf een scanner. Op dit moment hebben de meeste notariskantoren die hiervoor hebben gekozen al een scanner van Keesing. Heeft u gekozen voor optie 3, dan bellen we u om dit even na te vragen. De kosten die u nu al maandelijks betaalt voor de scanner, blijven bij deze optie hetzelfde.

Aanmelden vóór 30 juni a.s.

Geef vóór 30 juni a.s. uw keuze door via het aanmeldformulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Nieuwsupdate van woensdag 29 april 2020 

Update WID-scanners
Met dit bericht willen we je graag duidelijkheid geven omtrent de WID-scanners. We zijn voornemens om een integratie te maken met optie 1 en 2 die in de brief van PWF Diensten worden genoemd. Deze integratie hangt wel af van de afspraken rondom de uitrol en de support. We zijn inmiddels in contact met PWF Diensten om deze afspraken te concretiseren.

Afspraken en planning definitief maken
Afgelopen week nam PWF Diensten contact met ons op en zij hebben verteld dat zij een moment gaan inplannen om de afspraken met softwareleveranciers concreet te maken. Zodra deze afspraken definitief zijn, zullen we dit communiceren met daarbij een definitieve planning voor de implementatie en uitrol vanuit Van Brug Software. Tot die tijd is de genoemde planning wat ons betreft een voorlopige planning.

Geen aanpassingen nodig bij optie 3
Optie 3 is en blijft een geldige optie voor de huidige scanners die wij leveren. Hiervoor hoeft dus ook geen aanpassing plaats te vinden in de software.

Nieuwsupdate van woensdag 8 april 2020 

De brief die je ontving van PWF Diensten gaat over 3 opties. We zullen per optie een toelichting geven.

Optie 1: Scannen en voorbereid voor NotarisID
De scanner van optie 1 is een andere scanner dan de Conviso ID-scanner die wij leveren. Deze scanner wordt namelijk rechtstreeks aangesloten op het internet in plaats van een werkstation. Hiervoor zullen we dus ook nog een nieuwe integratie moeten maken om te koppelen met onze software. Zoals ook in de brief wordt aangeven, moet PWF Diensten hierover nog afspraken met ons maken. Wij zijn, net zoals de andere softwareleveranciers, op dit moment nog in afwachting hiervan. De planning die genoemd wordt, is dus een voorlopige planning afhankelijk van deze afspraken.

Optie 2: Alleen scannen
Over de scanners van optie 2 is nog niets bekend bij ons. Uit de brief kunnen we afleiden dat de genoemde scanners lijken op onze Conviso ID-scanners, maar dit is dus nog onduidelijk. PWF Diensten zal hierover nog aanvullende afspraken maken met de softwareleveranciers. We zijn op dit moment nog in afwachting hiervan.

Optie 3 Zelf regelen
Voor optie 3 voldoen onze Conviso ID-scanners. Deze scanners zijn niet geschikt voor NotarisID.

Zodra er meer bekend is over de afspraken en de definitieve planning, zullen we dit direct communiceren.