Notariaat enthousiast over co-creatiesessies en Online dossier

Met ruim 350.000 gedeelde documenten en bijna 76.000 gebruikers is het Online dossier een succes te noemen. Een succes dat tot stand kwam door de co-creatiesessies, die we dankzij de inzet van 10 notariskantoren op regelmatige basis vorm geven. ‘De tijd waarin we grote integraties of nieuwe ontwikkelingen alleen zelf bedachten ligt inmiddels definitief achter ons’, zegt Lisanne Stijf, Marketing & Communicatie Professional bij Van Brug Software. ‘Laatst zei één van onze R&D-medewerkers nog tegen me dat hij zich niet meer voor kon stellen dat we dit soort zaken ‘gewoon’ maar zelf vanaf de afdeling bedachten, zonder daar onze klanten actief bij te betrekken. Ook merkte hij op dat er ontzettend veel waardevolle informatie vrijkomt vanuit de notarissen tijdens de sessies. Zij benoemen zaken die we zelf niet hadden kunnen bedenken, maar die wel heel relevant zijn.’

Menselijk contact blijft altijd de basis

Niet alleen in onze maatschappij wordt alles steeds digitaler, ook de wereld van het notariaat gaat hierin mee. Uiteraard wél met behoud van het menselijk contact, want dat is en blijft de basis. Tegelijkertijd is er, mede als gevolg van de Europese privacywetgeving, meer aandacht voor veiligheid van online data sharing gekomen. Het delen van persoonlijke documenten via e-mail is niet meer van deze tijd en daar speelt het Online dossier prima op in, vanzelfsprekend volledig in eigen huisstijl van het betreffende notariskantoor. Via dit klantportaal delen cliënten, notarissen en ook makelaars en andere zakelijke partijen, allerlei belangrijke documenten die te maken hebben met een bepaald dossier. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een testament bij overlijden, een taxatierapport, concept hypotheekakte en legitimatiebewijs bij de aankoop van een woning. Groot voordeel voor de cliënt is dat men eenvoudig thuis, via de smartphone, vanaf de bank documenten kan uploaden en verzenden. Allemaal via een uiterst veilige tweetraps-authenticatie.

Meer info? Neem contact op

We willen de kantoren die met ons mee hebben gedacht over het Online dossier hartelijk bedanken voor hun kritische noot en hun waardevolle input. Ook in 2020 blijven we co-creëren. Wilt u meedenken over hoe wij de software kunnen optimaliseren? Neem dan contact op met Lisanne via lisanne@vanbrug.nl. Wilt u meer weten over het Online dossier? Dan horen wij het uiteraard ook graag. We kijken uit naar uw bericht!