Wijziging % overdrachtsbelasting per 1-1-2021

Zoals bekend, wordt op 1 januari 2021 de startersvrijstelling voor overdrachtsbelasting ingevoerd en zal het hogere percentage worden gewijzigd naar 8%. Wij helpen je graag met het doorvoeren van de wijzigingen! 

Startersvrijstelling per 1 januari 2021
Je kan bij het maken van een nota van afrekening, als er vrijstelling is, simpel kiezen voor ‘algehele vrijstelling’. Als maar voor één van de kopers deze vrijstelling van toepassing is, dan kan je de grondslag verlagen. Er wordt in het geval van algehele vrijstelling dan niets meer over overdrachtsbelasting op de afrekening vermeld. Je kan er ook voor kiezen om hier een aanpassing in de facturering voor te maken. Als dan de vrijstelling van toepassing is, kan onder het kopje ‘overdrachtsbelasting’ een tekst komt te staan, bijvoorbeeld: ‘vrijstelling overdrachtsbelasting van toepassing volgens opgave koper’. Dit kan door voor deze situaties een extra model toe te voegen.

Aanpassen percentage in de module Beheer Facturering
Daarnaast moet in de facturering per 1 januari 2021 het percentage worden gewijzigd van 6 naar 8 procent voor overdrachten van niet voor eigen bewoning bestemde woningen.

Wij helpen graag!
Je kan de aanpassingen in de facturering zelf gaan doen, maar je kan dit ook laten doen door een van onze consultants. We helpen graag! Voor een vast bedrag van € 75,00 (excl. btw) regelen we dit voor je. We zullen dan ook gelijk checken of de factuurnummering voor 2021 al goed is ingesteld.

De akte(n) van levering meteen aanpassen? Ook dat kan!
Indien ook de akte(n) van levering moeten worden aangepast, dan kunnen wij dit ook voor je doen. Deze werkzaamheden, aanpassen model(len), PTP vragenlijst e.d., zullen op basis van bestede tijd worden doorbelast. Indien je de akte van levering maakt via ‘ketenintegratie’ dan is aanpassen van de vragenlijst helaas niet mogelijk.

Aanvraag diensten
Wil je onze hulp graag inschakelen? Neem dan gerust contact met ons op via support@vanbrug.nl of bel naar 085-2020307. Daarnaast kan je onze hulp ook inschakelen via ‘Aanvraag dienstverlening’ op het Self Service Portaal.