‘Notarissen bedienen cliënten in toenemende mate actief gedurende alle fasen van hun leven met perfect passende dienstverlening. Wij, als softwareleverancier willen hetzelfde, maar dan vanuit onze technologie gericht op het notariaat. Software for Life noemen we dat en daar bedoelen we mee dat we onze software zó vormgeven en door blijven ontwikkelen dat deze over 25 jaar en daarna nog steeds optimaal werkt voor onze notariskantoren.’ Aan het woord is Steven van Nassau, Intern Accountmanager bij Van Brug Software. ‘En dat bereiken we door continu vanuit de nieuwste technieken te bouwen en doorlopend input uit de gebruikersmarkt te vragen. Dat laatste geven we praktisch vorm door middel van co-creatiesessies, persoonlijk contact met onze klanten en door goed te luisteren naar wat er speelt en welke behoefte er is. Je zou kunnen stellen dat, onder meer vanuit onze software, de notaris in staat wordt gesteld om cliënten langdurig aan zich te binden.’

Bewustwording notariaat

‘We zien ook concreet dat notarissen steeds meer naar buiten treden om hun cliënten actief bij hun kantoor te betrekken. Dat betekent enerzijds een verdieping van het persoonlijke contact en anderzijds een toename van de documentenstroom die op een AVG-veilige manier gedeeld kan worden. De tijd waarin privacygevoelige documenten via een bijlage in een e-mail verstuurd werden, ligt definitief achter ons. Alleen al via ons Online dossier, vanuit Codex, zijn er in het afgelopen jaar ruim een kwart miljoen documenten gedeeld’, aldus Steven. ‘En de cliënt van nu? Die verwacht niet anders dan dat er technologisch meegedacht wordt om het hem gemakkelijk te maken. En dat geldt al helemaal voor de jongere generatie die immers opgroeit in het digitale tijdperk en over een smartphone vol met mogelijkheden beschikt, die bovendien continu binnen handbereik is. Ook voor de notaris biedt dit nieuwe tijdperk voordelen, omdat allerlei relevante data realtime te monitoren is.’

We are in this together

‘De moraal van ons verhaal is even praktisch als eenvoudig, en dat is dat we het met elkaar moeten doen in deze markt waarin de ontwikkelingen razendsnel gaan en onomkeerbaar zijn. Wij hebben op onze beurt de input van de notariskantoren hard nodig, omdat niemand beter dan zij weten welke behoefte hun cliënten hebben. Juist daarom houden wij de communicatielijnen vanuit ons bedrijf richting de kantoren zo kort mogelijk. We organiseren allerlei sessies waaraan je deel kunt nemen en we staan open voor ideeën, wensen, vragen of andersoortige feedback. De input van het notariaat helpt ons niet alleen om te focussen op de juiste activiteiten, het stelt ons ook in staat om verschillende ontwikkeltaken goed te kunnen prioriteren. Dát is wat we graag willen, samen doorontwikkelen voor een langere periode vanuit een gezamenlijk belang.’