Conviso ID-scan

Van Brug Software levert in samenwerking met Keesing Technologies een scanner inclusief software, die onomstotelijk vaststelt of een identiteitsbewijs echt is.
De kantoren die (vaak al jarenlang) werken met de Conviso ID-scanmodule zijn enthousiast en ervaren elke dag de voordelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een lagere foutenkans, meer tijd voor andere zaken en niet geheel onbelangrijk: rapporten die volledig WWFT-proof zijn. Het moge duidelijk zijn: met het oog op de nieuwe Europese regelgeving omtrent privacy en veiligheid is de Conviso ID-scanner een zéér gewenste toevoeging aan het notariële proces. Primair beoordeelt de scanner de echtheid van een identiteitsdocument. Iets wat we als mens niet met het blote oog kunnen waarnemen. En dat geldt voor zowel Nederlandse als buitenlandse documenten. Daarnaast worden de gegevens van het legitimatiebewijs direct in onze software ingelezen én checkt het systeem meteen of de cliënt al bekend is. Wanneer dat inderdaad het geval is, wordt de bestaande cliëntenkaart bijgewerkt met de juiste gegevens van het legitimatiebewijs. In geval van een nieuwe cliënt kan er met de gegevens direct een nieuwe kaart worden aangemaakt.

Losse kopietjes

Na de scan kunnen de benodigde cliëntrecherches eenvoudig en snel worden uitgevoerd, waarna een rapport wordt opgemaakt dat óók direct WWFT-proof is. Naast het vooruitlopen op de komende regelgeving, wordt er tijd bespaard: er hoeft immers geen kopie meer gemaakt te worden, waarop voorheen ook nog een stempel van de notaris gezet moest worden met daarbij een datum en handtekening van de notaris, de zogenaamde WWFT-stempel. Tot slot wordt alles direct digitaal en 100% foutloos onder de juiste cliëntkaart opgeslagen. De tijd van losse kopietjes die weer ingescand moesten worden en onder de betreffende cliënt geregistreerd, of (erger nog) papieren werden die mogelijk ergens rond bleven zwerven, behoort hiermee definitief tot het verleden.

Meer weten of concreet zien hoe het werkt? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier of bel met ons via 085-20 20 307.