zondag, 25 feb 2018

Notarieel Informatie Systeem

 

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende modules die onder meer in ons Notarieel Informatie Systeem (NIS) beschikbaar zijn. Hiermee kunt u op een gebruikersvriendelijke manier de verschillende notariƫle processen uitvoeren. Door te klikken op een modulenaam krijgt u meer informatie over de betreffende module. Wilt u de efficiency van de notariƫle processen in combinatie met onze NIS software bekijken, dan bieden wij u een kosteloze demonstratie aan bij u op kantoor. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, neemt u dan vrijblijvend rechtstreeks contact met ons op via telefoonnummer 0578-693646 of maak gebruik van het contactformulier.

In deze module kan iedere notariële factuur met de nodige flexibiliteit worden samengesteld en toch rechtstreeks en zonder kunstgrepen worden door geboekt naar de financiële administratie.
Er is een integratie met het zeer uitgebreide boekhoudkundige programma AFAS Profit, een modern en up to date boekhoud programma.
Met de module Procedure Tekst Productie (PTP) kunnen modellen 'intelligent' worden gemaakt, waardoor modellen na het selecteren in één keer automatisch aangemaakt en ingevuld kunnen worden.
Met behulp van de integratie van de stichting Elektronische Communicatie Hypotheken (ECH) is het mogelijk om de gegevens van de hypotheekgevers, bank en registergoed te gebruiken om een dossier aan te maken en afloszaken te starten.
Door een koppeling met het Kadaster kunnen o.m. kadastrale en hypothecaire recherches worden uitgevoerd.
De inschrijvingen van KIK akten bij het Kadaster kunnen geïntegreerd vanuit de software plaatsvinden.
Door de koppeling met het Centraal Digitaal Repertorium (CDR) kunnen aktegegevens en akten op een eenvoudige manier aangemaakt, gekoppeld en verstuurd worden.
Met behulp van het digitale dossier is het mogelijk om de correspondentie voor cliënten/relaties online te plaatsen.
Door via de software contact te leggen met de Basisregistratie Personen (BRP) kunnen cliëntgegevens gecontroleerd worden of nieuwe persoonskaarten worden aangemaakt.
Door middel van een integratie met de Kamer van Koophandel (KvK) kunnen cliëntgegevens gecontroleerd worden en/of nieuwe cliëntkaarten worden aangemaakt op basis van het opgevraagde uittreksel.
Het is mogelijk om, zonder dat u naar de website van de rechtspraak hoeft te gaan, van cliënten een geautomatiseerde inzage te doen bij het Centraal Insolventieregister (CIR) en het Centraal Curatele- en Bewind Register (CCBR).
Met de Conviso ID-scanmodule kunt u identiteitsbewijzen op een technisch hoogwaardige en betrouwbare manier controleren en de gegevens uitlezen.
Integratie met het Verificatie Informatie Systeem (VIS) voor de controle op gestolen en /of vermiste identiteitsbewijzen.
Voor de uitvoering van het Reglement Rechercheren kan gebruik gemaakt worden van software, die alle benodigde controles met één druk op de knop uitvoert.
Overzichten met Management Informatie voor uren, akten/dossier totalen, etc..
Het Document Management Systeem (DMS) is een oplossing voor het beheren van de vastlegging, distributie, raadpleging en archivering van elektronische documenten.