Marges niet correct van de ingeschreven akte.

Update 12-05-2022

Zojuist hebben wij het bericht ontvangen van het Kadaster dat zij de 2,5 marges geaccepteerd blijft. Vanaf maandag zal dit niet meer lijden tot een BVA.

Update 29-3-2022;

Vooralsnog blijft de waarschuwingsmelding gehandhaafd en zal dit op termijn leiden tot een BVA.
Wanneer dit gepland staat is niet duidelijk. Het Kadaster houdt ons op de hoogte.

Middels deze pagina zullen wij jullie op de hoogte houden hiervan.

15-03-2022

Op dit moment kun je vanuit het Kadaster op je BVI of BVOI de volgende melding zien :

Uw verzoek resulteert in de volgende waarschuwing(en) betreffende een situatie die nu nog wordt gedoogd,
maar die op termijn conform de Technische Handleiding Elektronisch Aanbieden zal worden afgekeurd:
– Document Kadaster 35184clericalerror3.pdf moet een lege marge van 2,5 cm rondom bevatten op elke
pagina

Wij zijn op dit moment in overleg met het kadaster hoe wij dit samen kunnen oplossen. Het kadaster accepteert deze aktes tot dat hier een oplossing voor is.

Klantreferentienummer te lang op factuur van Kadaster

Update 29-04-2022:

Zojuist is er overleg geweest over de klantreferentie: Het Kadaster heeft in hun documentatie ingesteld dat de referentie maximaal 40 karakters mag bevatten, wij hebben dit ook zo ingesteld binnen Codex.
Echter staat het factureringssysteem van het Kadaster maar 35 karakters toe, hierdoor wordt hij dus in de facturering afgebroken.
Op het moment dat het Kadaster de documentatie aanpast, kunnen wij dit ook in Codex aanpassen.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

We hebben het bericht ontvangen dat op de factuur van het Kadaster het klantreferentienummer te lang is waardoor het niet te achterhalen is bij welk dossier de factuurregel hoort.

Dit hebben we onlangs besproken met het Kadaster. Op dit moment wordt het klantreferentienummer afgebroken na 35 karakters.
Wij zijn nu samen met het Kadaster in overleg hoe dit het beste aangepast kan worden. Als hier meer bekend over is zullen we jullie informeren.

13-4-2022

Waarom hebt u een OCR-scanner nodig?

Wij ontvangen vanuit veel kantoren de vraag waarom er een OCR-scanner nodig is voor het verwerken van de stukken in SYVAS. Het Kadaster heeft daarop in hun nieuwsbrief van januari het volgende antwoord gegeven:

 Waarom hebt u een OCR-scanner nodig?
(Bewijs)stukken en bijlagen moeten machineleesbaar zijn (op tekst doorzoekbaar). Als een afbeelding tekst bevat, moet deze tekst ook machineleesbaar zijn. Dit heeft te maken met de afscherming van bedreigde personen in het openbare register (wijziging in Kadasterbesluit van 2019). Wij mogen geen ongeautoriseerde informatie verstrekken over deze personen. Dit kan alleen als stukken machineleesbaar zijn. Daarom moet u een OCR-scanner gebruiken.

 Meer weten? Neem dan contact op met het Kadaster 088 – 183 22 00

17-2-2022

17-02-2022 Foutmelding bij inlezen BVI: Geen geldig document

Dit komt omdat jullie nu gebruik maken van Syvas en op dit moment een overgang periode plaats vindt.

Stukken die nog via webelan zijn verzonden, daarvan komt de BVI per e-mail binnen. Deze zullen handmatig toegevoegd moeten worden op de aktekaart.

De BVI’s die je via Syvas binnen krijgt worden automatisch opgeslagen in het dossier. Bij akte overzichten is de optie BVI inlezen.

Stappenplan SYVAS

In oktober gaat de nieuwe integratie ‘SYVAS’ live! Dit betekent dat je je Kadasterdocumenten niet meer los via WebElan naar het Kadaster op hoeft te sturen, maar dat je dit snel en gemakkelijk via Codex kunt doen. Kortom; SYVAS maakt je leven makkelijker! Wil je gebruikmaken van SYVAS?  Klik dan op het Stappenplan SYVAS hieronder en volg de zeven stappen. Je leest de uitleg bij de stappen door er met je muis overheen te gaan.

Stappenplan SYVAS

1-9-2021