UBO-register uitgezet

Naar aanleiding van een besluit van de minister van Justitie en Veiligheid is gisteren het UBO-register door de KVK uitgezet. Dit is een gevolg op de uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Zij geven aan dat de huidige manier in de vorm van een publiekelijk register niet voldoet aan de privacywetgeving.

Er wordt nu gekeken naar het openzetten van het register voor partijen die dit voor de WWFT-wet moeten doen (banken, maar ook notarissen). Hierover moet nog een besluit genomen worden. Het is dus afwachten tot deze besluiten genomen worden voordat het register mogelijk weer opengaat. Tot die tijd kunnen en mogen er geen UBO-inzages gedaan worden.

We volgen de ontwikkelingen en houden jullie op de hoogte.