Uitgelicht: Compliance Checks

In het notariaat hebben we te maken met de vierde WWFT-wet: u mag geen relatie aangaan met risicovolle of frauduleuze bedrijven of personen. Als antwoord op deze wetgeving kunt u onze Compliance Checks in Codex gebruiken. Met deze checks kunt u, naast de huidige checks die u mogelijk al doet via de vragenlijsten en Google, een extra controle uitvoeren om te zien of uw (potentiële) cliënt of relatie risicovol is.

De Compliance module voert controles uit op de volgende onderdelen:

  • PEP:

Onder PEP’s worden personen verstaan, die een prominente politieke functie bekleden of hebben bekleed en de directe familieleden of naaste geassocieerden van deze personen. Het begrip PEP beperkt zich niet langer tot buitenlandse politiek prominente personen: ook binnenlandse politiek prominente personen vallen nu onder dit begrip.

  • Sanctiechecks:

Sancties zijn maatregelen die door de internationale gemeenschap zijn opgesteld om een schending of bedreiging van vrede en veiligheid tegen te gaan. Sancties kunnen worden opgelegd door de  Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en de Europese Unie (EU). Het doel van deze sancties is het veranderen van het gedrag van een land, organisatie of personen. Er zijn verschillende soorten sancties, bijvoorbeeld een wapenembargo, een embargo op de import en export op bepaalde goederen zoals programma’s en technologie, financiële sancties en inreis- en visum beperkingen. Sancties verschillen per land en situatie. Het is dus van belang om regelmatig de sancties te controleren. De overheid biedt een overzicht van landen en organisaties waartegen sancties gelden. De lijsten worden dus automatisch bijgehouden, zodat u dit niet meer zelf hoeft te doen.

  • Adverse media checks:

Adverse media, ook wel negatieve nieuwsscreening genoemd, is het monitoren van openbare en externe gegevensbronnen op negatief nieuws of uitlatingen aangaande een persoon of bedrijf in verband met bijvoorbeeld witwassen, corruptie en terrorisme.

Door deze checks te gebruiken, kunt u dus nóg beter aantonen dat de personen en/of bedrijven met wie u in zee gaat, geen risico vormen.  En dit kan simpel met één druk op de knop! U vindt de knop onder ‘Controles’.

Meer informatie compliance checks