Bekende problemen

E-mail opslaan:

Bij het opslaan van de e-mail  door middel van de knoppen: Zoeken dossiers – Zoeken dossiers (via cliënt NP) – Zoeken dossiers (via cliënt RP) – Zoeken natuurlijke persoon – Zoeken rechtspersoon, kan de volgende melding naar voren komen:

Het is wel mogelijk om de e-mail in het dossier te slepen of te zoeken op het dossiernummer. Dit is bekend onder bug nummer: 23647 Als dit opgelost is zie je dit nummer terug in de release notes.

Opgelost in Codex 5.12.1

Meerdere Syvas inschrijvingen versturen:

Op het moment van versturen van meerdere inschrijvingen in Syvas kan het voorkomen dat je een BVA ontvangt omdat er inschrijvingen niet digitaal ondertekend zijn. Dit is bekend onder bug nummer: 23727 Als dit opgelost is zie je dit nummer terug in de release notes.

ANI intrekken en versturen

Bij het versturen van een ANI kan het zijn dat je een gele driehoek krijgt te zien bij de inschrijvingen en een foutmelding dat er een tekening meegestuurd moet worden. Hiervoor zal je contact moeten opnemen met de support afdeling omdat we dit alleen in de database kunnen aanpassen waar een kantoor zelf niet bij kan. Dit is bekend onder bug nummer: 23451. Als dit opgelost is zie je dit nummer terug in de release notes.

Tijdschrijven:

Op dit moment wordt er op de achtergrond bij de datum van de  uren 100 jaar bij op geteld. De datum 2123 komt doordat op de achtergrond bij niet gedeclareerde uren 100 jaar wordt opgeteld. Daar zat altijd een filter op maar mogelijk doordat in het urenscherm wat aanpassingen zijn gedaan is de filter ‘kapot’ gegaan waardoor deze uren nu ten onrechte op gedeclareerd staan.  Dit is bekend onder bug nummer: 23786.  Als dit opgelost is zie je dit nummer terug in de release notes.

IMKAD_Persoon gc_comp_1434|Waarde ’true’ tia_IndGerechtigde niet juist van persoon ‘#persoonX’.
Het kan voorkomen dat je een KIK-uitval rapportage binnen krijgt met bovengenoemde reden. Om deze KIK-uitval in de toekomst te voorkomen hebben wij een HotFix uitgebracht.
Deze Hotfix kan door jullie systeembeheerder geplaatst worden.

De HotFix is hier te downloaden: www.vanbrug.nl/Downloads/Codex/Hotfixes/Hotfix%20KIK-I%205.8.19245%20IndGerechtigde.zip

Dit bestand dient geplaatst te worden in de KIK-I map op de server, die zich in de installatiefolder bevindt. Het vorige gelijknamige  bestand dient vervangen te worden. In principe is dit deze locatie: C:\Program Files (x86)\Van Brug\Kaartenbak\KIK_I

Opgelost in Codex 5.10.1

Uitschakelen invoegtoepassingen
Het kan voorkomen dat bij het opstarten van Word, je meerdere foutmeldingen krijgt, betreft het opstarten van onze invoegtoepassingen (denk aan het aflijnen, of print menu). Je kunt 2 keer op openen klikken, hierna veranderd de vraag en klik je 10 tot 14 keer op ja. Hierna zou Word moeten openen. Bij het afsluiten wordt er gevraagd om de sjablonen op te slaan. Hier klik je 10 tot 14 keer op nee. Lukt het niet, neem dan contact op met onze support afdeling.
Wij werken samen met de systeembeheerders aan een definitieve oplossing voor dit probleem.

Verkeerd bedrag bij doorboeken overdrachtsbelasting 10,4%
Het kan op dit moment voorkomen dat wanneer je in een factuur 10,4 procent overdrachtsbelasting toepast, er een ander bedrag wordt door geboekt dan er op de factuur is berekend.

Voorbeeld: Als je een grondslag hebt van 1200 Euro, met een overdrachtsbelasting 10,4% is dit 124,80 Euro, De facturering rondt dit automatisch af naar een kloppend bedrag van 125 Euro.
Echter bij het doorboeken kan het zijn dat er in het autojournaal toch een niet afgerond bedrag blijft staan. Dan treedt er dus een verschil op tussen het door geboekte bedrag en gefactureerde bedrag.

Work around: Kies bij ‘type overdrachtsbelasting’ in de notaregel voor ‘afwijkend’. Voer vervolgens het juiste, afgeronde overdrachtsbelasting bedrag in. Dit bedrag zal vervolgens ook met doorboeken worden toegepast.

KIK-R login
Sommige kantoren hadden problemen met zoeken in de KIK-R op NP/RP en Gekoppelde partij. Op dit moment kan Codex niet overweg met een wachtwoord bij de KIK-R accounts waarin speciale tekens zitten zoals ”@,#,$,%,^,&,* etc”. Je kan dus alleen een wachtwoord aanmaken met een ”!” uitroepteken als speciaal teken. Er mag ook niet meer dan één speciaal teken in het wachtwoord aanwezig zijn. Wij hebben het kadaster hierover geïnformeerd. Mocht het niet lukken, neem dan vooral contact met ons op zodat we mee kunnen kijken.

Opgelost in Codex 5.10.2

Overdrachtsbelasting wordt niet correct afgerond bij optie ‘Vrij op naam’
Wanneer je bij type overdrachtsbelasting kiest voor ‘Vrij op naam’ wordt het OVB bedrag helaas nog niet afgerond, maar blijven er getallen achter de komma staan. Bij type ‘standaard’ gaat dit wel goed.

Work around: Kies voor type ‘afwijkend’ en vul zelf de bedragen in.

Opgelost in Codex 5.10.2

Bekende problemen in Codex versie 5.6.2

Geen marge linkerbovenhoek op de eerste pagina van 2,5 cm hoog en 8 cm breed
Deze melding kan voorkomen op een BVA vanuit SYVAS. Er is dan in de betreffende akte te weinig ruimte in de linkenbovenhoek voor het plaatsen van de (digitale) handtekening, Dit kan vaak opgelost worden door een aantal (minimaal 4) enters te geven in het betreffende model.

Opgelost in Codex 5.7.1

Er is iets misgegaan met het ophalen van de CDR OVB meldingen. Het opgegeven CDR-nummer is niet gekoppeld aan uw certificaat.
Deze melding is niet schadelijk, er is niets mis met de OVB-aangiftes of -opgaven. We hebben deze melding in onderzoek samen met het KNB. Er volgt later een update. U hoeft nu geen actie te ondernemen.

Opgelost in Codex 5.7.1

De mededelingen via SYVAS komen niet binnen in Codex
Naast het instellen van de rechten per gebruiker in ‘Mijn Kadaster’ dienen er mogelijk nog een aantal instellingen doorlopen te worden. Neem hiervoor contact op met onze supportafdeling.

Opgelost in Codex 5.7.1

Bekende problemen in Codex versie 5.8.1. en Codex 5.8.2.

Aanmaken KIK akte met B.V. vertegenwoordigd door natuurlijk persoon.
Bij het aanmaken van een KIK akte waarin een B.V. wordt vertegenwoordig door een natuurlijk persoon, komt op dit moment de natuurlijke persoon 2 keer in de akte te staan.
Work Around: Er is op dit moment helaas geen andere mogelijkheid dan de akte te ontkikken, om dit kloppende in de akte te krijgen. Wij werken aan een oplossing hoe staat het ervoor

Grondslag voor overdrachtsbelasting wordt verkeerd afgerond.
Na onderzoek is gebleken dat de grondslag voor de overdrachtsbelasting in onze facturering verkeerd wordt afgerond. Wanneer je bijvoorbeeld een grondslag van 266.540 hebt. Zou deze automatisch afgerond moeten worden naar 266.500. Echter wordt deze nu naar boven afgerond.
Work around: Vul zelf het correcte afgeronde bedrag als grondslag in.

Opgelost in Codex versie 5.9.1

Ghostscript 100 foutmelding
Het kan voorkomen dat je bij het opslaan van een bijlage in een Syvas verzoek een ‘Ghostscript 100’ foutmelding in beeld krijgt.
Work Around: Open de betreffende bijlage vanuit het Syvas verzoek. Kies voor ‘opslaan als’ en Sla de bijlage opnieuw op (mag in hetzelfde dossier). Voeg de bijlage opnieuw toe en nu zou het wel goed moeten gaan.

Opgelost met een nieuwe conversie methode in Codex 5.10.2

Foutmelding bij het verwerken van een PWF scan
Bij het verwerken van de PWF scans komt op dit moment een foutmelding naar voren over een certificaat.
U kunt deze melding negeren en op ‘ja’ klikken.
Er wordt gewerkt aan een oplossing samen met PWF.

Opgelost het certificaat is geplaatst in Codex 5.10.1

08-04-2022 Update 0-bedragen in akte

Het probleem met de verdwijnende bedragen uit de KIK-akte is door ons uitgebreid onderzocht, zowel technisch als functioneel. Het probleem treedt niet altijd op, waardoor we niet kunnen achterhalen welke handelingen leiden tot het probleem. (Om een softwareprobleem op te lossen, moeten we de oorzaak vinden. Het reproduceren/naspelen zorgt enerzijds voor het vinden van de oorzaak en zorgt na het oplossen dat we kunnen vaststellen dat het probleem niet meer optreedt). Omdat we het probleem niet kunnen reproduceren, biedt het onderstaande voorstel geen garantie voor een definitieve oplossing.

Voor de langere termijn hebben wij al het plan om extra informatie buiten de vragenlijst vast te leggen.

 • Op dossierniveau kunnen straks een aantal invoervelden worden ingevuld die door het hele dossier gebruikt kunnen gaan worden, denk hierbij bijvoorbeeld aan:
  • Koopsom
  • Waarborgsom
  • Hypotheeksom
 • Het bedrag van de hypotheeksom willen we dan meenemen in de vragenlijst voor de KIK-hypotheekakte.
 • De vragenlijst wordt verder door de gebruiker aangevuld en de akte kan gemaakt worden.

In tegenstelling tot de huidige systematiek, waarbij de data rechtstreeks uit de oude PTP-vragenlijsten komt, zal alle data die betrekking heeft op het Kadasterdeel los worden opgeslagen. Dit heeft volgens ons de volgende voordelen:

 • Omdat de informatie los wordt opgeslagen is het onderliggende probleem van de verdwijnende bedragen naar verwachting ook opgelost.
 • Er is meteen een visuele controle op de betreffende bedragen. Deze zijn nu niet zichtbaar in de schermen van de KIK-akten.
 • Indien er een aanpassing noodzakelijk is in bijvoorbeeld het hypotheekbedrag hoeft niet het hele traject via de vragenlijst opnieuw gedaan te worden (inclusief het opnieuw aanmaken van de akte met vrije deel) maar kan dit eenvoudig in de KIK-programmatuur aangepast worden en het Kadasterdeel opnieuw gemaakt worden.

Wij willen echter nog wel benadrukken dat, zonder een reproductiescenario (kunnen we het naspelen?), we vooraf niet kunnen aangeven of hiermee het probleem is opgelost. We geloven wel dat we met bovenstaande voorstellen een mogelijke oplossing hebben uitgewerkt. Mochten jullie zelf nog een indicatie hebben waar de mogelijke oorzaak van het probleem vandaan zou kunnen komen, dan ontvangen wij graag jullie input daarover.
De voorgenomen uitwerking is dat eerst het uitbreiden van de KIK-programmatuur met de hypotheekbedragen aan de orde zal komen (fase 1) en daarna het uitbreiden van de dossiergegevens. Naar verwachting zal fase 1 eind dit jaar gereleast kunnen worden.

20-07-2021 Hypotheekakte met 0-bedragen

Het kan in uitzonderlijke gevallen gebeuren dat bedragen/getallen die zijn ingegeven in de vragenlijst van PTP, bij het samenstellen van het hypotheekmodel opeens verdwijnen. Bij een aanpassing van de akte kan het dan gebeuren dat de bedragen/getallen niet meer juist in de akte komen te staan.

Wij hebben dit in onderzoek, maar kunnen het nog niet naspelen en hebben hierdoor nog geen oplossing voorhanden.

Tot die tijd raden we aan om (zoals altijd) de akte vóór passeren goed na te kijken.