vergadering-chris-mariëlle-gerben

Adviesraad

De Adviesraad vertegenwoordigt ruim 300 kantoren en wordt gerund door een groep van afgevaardigden van 20 verschillende notariskantoren.

Taken van de Adviesraad

Van Brug Software streeft er naar om altijd software te ontwikkelen die aansluit bij de markt. Hiervoor is het van belang dat zij weet welke ontwikkelingen er zijn in die markt. De Adviesraad helpt Van Brug Software om de juiste beslissingen te nemen en de software te maken die aansluit op de wensen en behoeftes van het notariaat.

Elk kwartaal komt de raad bijeen. Samen gaan de leden het gesprek aan om zoveel mogelijk een gezamenlijke opinie te vormen om het notariaat en Van Brug Software zo goed mogelijk van advies te dienen.

Portefeuillehouders op het gebied van 4 thematieken

Vanuit de Adviesraad zijn op dit moment vier portefeuillehouders benoemd op het gebied van techniek, wet- en regelgeving, innovatie en strategische positie notariaat. Zij nemen met hun thematiek het voortouw tijdens de bijeenkomsten en rapporteren terug aan de raad over relevante ontwikkelingen. Wat zijn de uitdagingen van het notariaat en hoe kan Van Brug Software daar op inspelen?

Elke portefeuillehouder is gekoppeld aan iemand uit het team bij Van Brug. Daarnaast is de voorzitter van de Adviesraad, Marco Sutter van Sutter Kars Notarissen, ook één van de klanten van Van Brug Software. Op deze manier wordt verbondenheid en openheid gecreëerd en blijft de visie scherp richting de toekomst.

Meer weten over de Adviesraad?

Of wil je deelnemen als (kandidaat)notaris? Je bereikt voorzitter Marco Sutter via m.sutter@sknotarissen.nl.